Address


Centre for Plant Biotechnology and Breeding
Biotechnical Faculty
University of Ljubljana
Jamnikarjeva 101
SI-1000 Ljubljana
Slovenia


Katedra za genetiko, biotehnologijo, statistiko in žlahtnjenje rastlin
Biotehniška fakulteta
Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101
SI-1000 Ljubljana
Slovenija


www.bf.uni-lj.si