Branka Javornik

2. feb. 1953


Branka Javornik

Izobrazba in zaposlitve

1976 diploma, univ.ing.živ.tehnol., UL, BF
1980 magisterij, mag. kmetijskih znanosti, UL, BF
1985 doktorat, doktorica kmetijskih znanosti, UL, BF

Znanstveno se je izpolnjevala na Danska (1978), v Kanada (1982) in pozneje s krajšimi obiski v laboratorijih na Japonskem, Italiji in Veliki Britaniji v okviru mednarodnega sodelovanaja.

Zaposlitve: od l.1977 zaposlena na UL, Biotehniški fakulteti, od l.1997 kot redna profesorica za področje Genetike in Biotehnologije

Pedagoško delo

Na dodiplomski in podiplomski stopnji predava genetiko, rastlinsko biotehnologijo in varnost v biotehnologiji. Aktivno je sodelovala pri prenovi študijskih programov. Bila je mentorica osmim magistrom, sedemnajstim doktorjem znanosti in je sedaj mentorica štirim doktorantom. Bila je gostujoča profesorica na Univerzi v Kyotu, Japonska (2004) in na Univerzi v Banja Luki (2008-2013) ter je imela več vabljenih predavanj na različnih univerzah.

Raziskovalno delo

Dela na področju bazičnih in aplikativnih raziskav genetike in biotehnologije rastlin.

Bila je vodja številnih raziskovalnih projektov ter koordinatorica projekta 7.OP. Najprej je bila vključena v raziskave kakovosti beljakovin in polimorfizmov pri pšenici in ajdi.

Potem se je osredotočila na razvoj in uporabo molekulskih markerjev (RAPD, AFLP, SSR, rDNA-ITS) v žlahtnjenju hmelja (marker za spol, QTLs za kakovost in pridelek) ter študije genetske variabilnosti pri rastlinah (hmelj, vinska tra, oljka, hruška, čebula, ajda itd) in glivah (Monillia, Verticillium).

V zadnjem obdobju je vključena v projekte, ki obravnavajo odpornost rastlin na fitopatogene glive Vertcillium spp. in dela na patosistemu hmelj-Verticillium albo-atrum (Vaa). Te raziskave imajo dva cilja.

Prvi cilj je izboljšanje rezistence hmelja na Verticilijsko uvelost in to delo vključuje kartiranje genov oz. QTLs za odpornost hmelja na Vaa in razvoj vezanih markerjev za uporabo v žlahtnjenju hmelja.

Drugi cilj je izboljšanje nadzora Verticilijske uvelosti na osnovi boljšega poznavanja mehanizmov interakcij gostitelj-patogen ter patogenosti Vaa. To delo vključuje analize interakcij hmelja-Vaa na proteomskem in transkriptomskem nivoju z namenom odkriti rezistenčne dejavnike hmelja in viruletne dejavnike Vaa.

Dodatno proučujejo Vaa s primerjavo proteomov in celotnih genomov izolatov z različno virulenco ter s funkcijsko analizo kandidatnih genov.

Objavila je 143 znanstvenih člankov, 86 v revijah z IF (nov.2013). Osebna bibliografija je dostopna na izum.si.

Recenzorstvo

Recenzije raziskovalnih projektov v Sloveniji, Hrvaški, Češki R, Švici. Recenzije člankov za Zbornik Biotehniške fakultet, Internat. J. Biotechnol., J. Am. Soc. Brew. Chem., J Inst. Brew., Fagopyrum, J Agric. Food Chem, Mol. Breeding, Plant Physiol. Biochem., Euphytica, PlosOne, PlosGenetics ...

Strokovno in administrativno delo

1989-1996 predstojnica Centra za rastlinsko biotehnologijo in žlahtnjenje, BF
1992- vodja raziskovalne skupine Agrobiotehnologija
1997-2000 nacionalna koordinatorica CEEPUS programa
1999-2003,
2003-2008,
2008-2014
vodja programskih skupin
2002-2006,
2006-2010
predsednica državne svetovalne komisije "Znanstveni odbor za namerno sproščanje GSO v okolje in dajanje izdelkov na trg"
1999-2002,
2005-2010
nacionalna koordinatorica in članica sveta za biotehniko za raziskovalno polje Rastlinska produkcija in predelava pri MZT in ARRS
2002-2013 koordinatorica znanstvenega področja Genetika na podiplomskem študiju oz.doktorskem študiju, BF in UL
2002- vodja Kolegija za Genetiko, UL BF
2006- vodja Kolegija študija biotehnologija, UL BF

Strokovno svetovanje vladi RS v postopkih pogajanj v okviru Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti, CBD UN (2007-2008), članica ekspertne komisije AHTEG za področje biološke varnosti pri CBD UN (2009-2012) in članica delegacije pri pristopnih pogajanjih Slovenije z OECD (2009).

Nagrade

1975 študentska Univerzitetna Prešernova nagrada za raziskovalno delo
1986 Nagrada za izume in tehniške izboljšave, Sklad Borisa Kidriča (skupaj z dr. I. Kreftom in dr. B. Bohancem)
1987 Nagrada Sklada Borisa Kidriča za raziskovalno delo (skupaj z dr. I. Kreftom in dr. B. Bohancem)
2009 Zlata plaketa Univerze v Ljubljani za dosežke na področju znanstveno raziskovalnega in pedagoškega dela
2013 priznanje International Hop Growers Convention “Knight of the Order of the Hop” za raziskovalno delo pri hmelju
2013 Jesenkova nagrada za življenjsko delo na pedagoškem, raziskovalnem in strokovnem področju

Članstvo